Проекти

Екипът на сдружение „ДАБУ“ разработва и реализира проекти и участва в проектни консорциуми по различни национални и международни програми, сред които:

Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн”, Еразъм+, Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България, Програма „Младежта в действие”, Програма „PHARE“, Програма „Активни услуги на пазара на труда“ и др.