Център за професионално обучение

Центърът за ПОО към ДАБУ е лицензиран от Национална агенция за професонално образование и обучение

с лиценз №  2018121458 от 22.11.2018 г.

Вариант 1: 

Професионално обучение за придобиване на професия/специалност. 

Обучението е с входящо ниво и с продължителност, съобразена с утвърдените от НАПОО програми за обучение. След успешно издържани държавни изпити по теория и практика обучението завършва с издаване на Свидетелство за професионално квалификация, признато в България и в страните от Европейския съюз.

 

Вариант 2:

Обучение по част от професия 

 “Част от професия” е обособена трудова дейност в рамките на една професия, за която може да се организира професионално обучение. Обучението е съобразено с възможностите на работодателя или на индивидуалния участник и завършва с изпити по теория и практика на професията и издаване на Удостоверение за професионално обучение.

За информация и записвания: