×

Внимание

JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 205

„Планиране на местното икономическо развитие на община Суворово“

Финансираща програма: Програма активни услуги на пазара на труда /АУПТ/ на Агенция по заетостта в сътрудничество със Световната банка, Компонент „Планиране на местното икономическо развитие“

Договор №:

316025060621
Период на изпълнение: декември 2006 г. – юни 2007 г.
Продължителност: 6 месеца
Обща стойност: 41 609 лв.

 Цели на проекта:

·         Развитие на сътрудничество между социално-икономическите партньори за повишаване капацитета на местната общност в община Суворово за стратегическо планиране;

·         Създаване на обща рамка, в която се осъществяват дейностите в подкрепа на местното развитие, извършвани с участието на всички заинтересовани страни в общината при ясни процедури, задачи и отговорности;

·         Насърчаване на местния икономически потенциал за развитие и създадени по-добри предпоставки за активиране на пазара на труда в дългосрочен план. 

Дейности:

·         първоначални проучвания и изграждане на местен капацитет за планиране на икономическото развитие на общността в сферата на еко, селския, ловен и риболовен, културно-историческия и познавателен туризъм

·         подробни изследвания на местния икономически потенциал

·         изработване на комуникационна стратегия, план за информиране,  рекламни материали за популяризиране на местния потенциал за алтернативен туризъм и привличане на инвестиции

Постигнати резултати:

·         развито партньорство между социално-икономическите партньори по 60 безработни лица получиха шанс да преодолеят съществуващото несъответствие между придобитата квалификация, професионални умения и познания с изискванията  на реалната бизнес практика. Безработните развиха особено ценни в днешните условия предприемачески умения, запознаха се със спецификацията на предприемачеството в екологичния и селския туризъм, подобриха езиковата си и компютърна квалификация. В допълнение успяха да развият умения за разработка на бизнес план, за общуване и ориентиране.

·         50 заети в сферата на еко-туризма получиха възможност да споделят проблемите си с подобни предприемачи, да задават въпроси, да получават консултации от опитни специалисти.

·         Изготвена стратегия за развитие на алтернативния туризъм в община Суворово, план за реализация на Стратегията и Комуникационна стратегия.

·         отношение на дългосрочното местно икономическо развитие и повишен капацитет за стратегическо планиране на местната общност като цяло;

·         създадена обща рамка, в която се осъществяват дейностите в подкрепа на местното развитие, извършвани с участието на всички заинтересовани страни в общината при ясни процедури, задачи и отговорности.

Място на изпълнение: община Суворово, област Варна