Иновативна българска онлайн платформа организира доставки на натуралнo произведена продукция от България

27 Септември 2019 News 462 Views
Платформата Farmhopping е онлайн пазар на натурални продукти, съставена от над 100 малки български ферми. Фокусът е върху сезонна, натурално произведена продукция, затова задължително условие за производителите е да не използват пестициди, консерванти и подобрители и да следват изискванията за устойчиво земеделие, определени в специално публикувана брошура в сайта на платформата https://farmhopping.com/bg/. Всяка ферма във farmhopping предоставя документи за продуктите, които предлага. По този начин всички производители са регистритрани и контролирани от БАБХ, а ако фермата е биосертифицирана – задължително предоставя сертификат за това. Екипът на иновативната платформа прави допълнителен контрол на качеството при всяка доставка: измерва се нивото на…
Read more...

ПРСР одобри 153 проекта по подмярка 4.2

27 Септември 2019 News 452 Views
Държавен Фонд „Земеделие“ одобри 153 проекта за преработка по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. В рамките на процедурата, чрез ИСУН бяха подадени общо 593 проектни предложения, с обща стойност на заявената субсидия от над 363 млн. евро. За тях беше извършена предварителна оценка, тъй като размерът на заявената субсидия надвишава бюджета, определен в условията за кандидатстване. Одобрени за финансиране са 153 проекта, оценени с 75 т., на обща стойност 95 млн. евро., с които ще бъдат модернизирани редица предприятия от цялата…
Read more...

Започва прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020

28 Юни 2019 News 205 Views
От 28.06.2019 г. до 30.09.2019 г. ще продължи приемът на проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г. Общият размер на средствата, които се предоставят по процедурата за подпомагане на малки земеделски стопанства, възлиза на 43 027 600 лв. Финансовата помощ за един кандидат не може да надвишава левовата равностойност на 15 000 евро за период от пет години. Подмярка 6.3. предоставя възможност за стартова подкрепа на малки земеделски стопанства, с цел повишаване на конкурентните им предимства и производство на качествени селскостопански…
Read more...

Правителството прие Стратегията за цифровизация на земеделието в България

30 Април 2019 News 335 Views
Правителството прие Стратегия за цифровизация на земеделието и селските райони на България. Документът е един от инструментите, който ще повиши производството и качеството на българската продукция. Той е част от пакета важни документи, свързани с Общата селскостопанска политика след 2020 г. и подготовката на стратегическите планове. Основната цел е да се постигне по-добра конкурентоспособност в земеделието и увеличаване на доходите на хората в сектора.Посредством цифровите технологии и датчици за влага в почвата би могъл да се намали значително разходът на воден ресурс. Датчици биха могли и да откриват навреме заболявания по животните и да ги предотвратяват. Данните за предишни добиви…
Read more...

ДАБУ организира трансгранична борса „Кариер Експо“ по проект ИКАРУС

24 Март 2019 News 289 Views
Сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище“ (ДАБУ) ще проведе Трансгранична борса „Кариер Експо“ на 28 март 2019 г. от 10,30 часа в зала 203 на Висше училище по мениджмънт, гр. Добрич. Събитието е насочено към стимулиране на мобилната заетост в региона Румъния - България. „Кариер Експо“ ще предостави възможност на всички желаещи да се включат в тренировъчен модул, в който ще бъдат засегнати темите за пазара на труда, изискванията на работодателите към професионалните умения на служителите и работниците, най-търсените меки умения и др. Събитието се осъществява в рамките на проект „Интегрирани решения за заетост в кулинарните изкуства и ресторантьорския сектор…
Read more...

Европейската агенция по околна среда обявява фотоконкурс за представяне на устойчиви храни, енергия и мобилност

07 Март 2019 News 311 Views
Начинът на производство и консумация на храни и енергия, както и движението на хора и стоки, оказват въздействие върху околната среда, климата и здравето. В рамките на новия фотоконкурс на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) ‘Sustainably yours’ европейските граждани могат да изпратят снимки, показващи предизвикателствата и възможностите, свързани с постигане на по-устойчиво производство на храни, енергия и мобилност. Фотоконкурсът на ЕАОС ‘Sustainably yours’ цели да накара европейските граждани да се замислят за въздействието на храните, енергията и мобилността върху околната среда и климата. Това е шанс да покажете таланта си на фотограф и да участвате в обществения дебат за…
Read more...

Ключовите моменти за новата ОСП през изминалата годината. Докъде стигнаха дебатите за новата ОСП през 2018 г.?

08 Януари 2019 News 320 Views
С напредването на преговорите и договорките за бъдещата селскостопанска политика на Стария континент, и у нас темата набра скорост през тази година. Пътят към новата ОСПСлед като още през ноември 2017 г. Европейската комисия предложи своите идеи и даде насоки към страните-членки, обсъждането на ОСП беше на дневен ред у нас, а поемането на председателството от България на Съвета на ЕС, постави фокусът все по-ясно.Още през януари официално се заговори, че заради Brexit в бюджета на ЕС ще остане дупка от 15 млрд. евро. В тази връзка от Комисията започнаха полека да насочват погледите на страните-членки към това, че вероятно…
Read more...

Българи се обучават на тайните на румънската кухня в Констанца

29 Ноември 2018 News 295 Views
 19 готвачи от България взеха участие в курс по готварство – румънска кухня в Констанца. Българските готвачи се научиха на типични за Румъния ястия – пилешка супа с кнедли, салата Бьоф, рибена чорба с риба от Дунав, Добруджанска баница. След завръщането си от Констанца, участниците ще продължат обучението си още една седмица в Учебния център в Добрич. Обучението беше организирано от Сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище“ в партньорство със Сдружение „Изберете вашата професия“ – Център за професионално обучение – Констанца. Целта на пилотното обучение е да се тества възможността за обмен на професионални кадри в кулинарния сектор в транс-граничния…
Read more...

Приключи пилотното обучение за готвачи, хлебари и сервитьори на професионални кадри в кулинарния сектор от Румъния

29 Ноември 2018 News 283 Views
Целта на обучението е румънските участници в транс-граничния курс да усвоят на практика спецификите за приготвяне на типични за българската национална кухня ястия, хлебни изделия и начини на сервиране. Обучението на готвачите и хлебарите се проведе в новосъздадената учебна кухня в сградата на Висше училище по мениджмънт и в ресторанта към нея. До 13 декември 2018 г ще продължи обучението в Констанца на българските обучаеми, които аналогично на румънските си колеги, в рамките на 4 дни се запознават със спецификите за приготвяне на традиционни ястия от румънската кухня, хлебни изделия и техники на сервиране. Обучението е съвместна инициатива на Сдружение…
Read more...

Приключи курсът за обучение на румънци по част от професия сервитьор-барман

28 Ноември 2018 News 342 Views
14 сервитьори от Румъния взеха участие в курс по сервиране в Добрич. Обучението беше проведено в новосъздадения учебен център в сградата на Висше училище по мениджмънт. Румънските сервитьори се научиха на различни видове сервиране, които се използват в България, в съответствие с особеностите на географския регион и спецификата на обслужването в рамките на заведение или мероприятие. Обучението беше организирано от Сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище“ в партньорство със Сдружение „Изберете вашата професия“ – Център за професионално обучение – Констанца. В периода 26.11 - 29.11.2018 г . е ред на българските обучаеми да се започнат курса за готвачи и да…
Read more...
Страница 1 от 3