Център за професионално обучение

Центърът за ПОО към ДАБУ е лицензиран от Национална агенция за професонално образование и обучение

с лиценз №  2018121458 от 22.11.2018 г.

ЦПО към ДАБУ

Центърът за професионално обучение (ЦПО) към ДАБУ е млада, но модерна образователна институция с иновативен подход в областта на обучението на младежи и възрастни, основан на дългогодишен опит и традиции на нашите учредители и партньори.  

Центърът има право да осъществява обучителни услуги на база на издаден Лиценз № 2018121458 на основание чл. 22, ал. 6 от Закона за професионалното образование и обучение с решение на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение.

 

Учете при нас

ЦПО ДАБУ предлага висококачествено професионално обучение и повишаване на квалификацията както на индивидуално ниво, така и по групи.

Центърът организира фирмени обучения, бизнес тренинги и квалификационни курсове в различни тематични направления.

Организацията разполага с висококвалифицирани преподаватели, с богат практически опит и модерна материална база, отговаряща на съвременните изисквания.

 

В многообразието от курсове и форми на обучение с индивидуалния ни подход към вас ще намерим удобния за вас вариант или ще изготвим персонален такъв.

ЦПО към ДАБУ предлага професионално обучение в следните сфери:

 

Завършилите курс за професионално обучение към Центъра получават Свидетелство за професионална квалификация по избраната професия и специалност.


Специалистите ни извършват непрекъснат анализ на динамиката на търсените умения на пазара на труда и предлагат гъвкави форми на обучение, чрез които обучаемите да придобият нужните им компетенции.


Експертният екип на Центъра продължава да разработва учебни планове и програми по нови, актуални на пазара на труда професии и специалности, съобразени  с нуждите на обучаемите и работодателите.


Въпреки краткото време, на своето съществуване - от края на 2018 г. до момента през Центъра са преминали обучение повече от 100 души.

За информация и записвания: