Кои сме ние?

 „Добруджанско аграрно и бизнес училище“ (ДАБУ)

  е обучаваща институция, учредена през 2004 г. от признати изследователски, образователни и бизнес организации.

Сдружението е регистрирано като юридическо лице с нестопанска цел от Добрички окръжен съд с решение № 359/24.02.2004 г.

Нашите успехи

 • ·   Над 10 успешно реализирани проекта по програми на Европейския съюз, Световната банка, регионални и местни инициативи

  ·  Привлечен екип от над 30 експерти в областта на аграрните науки и агро-предприемачеството, туризма и евроинтеграцията

  ·  Обучени над 100 представители на държавната и общинска администрация

  ·  Подкрепени над 10 инициативи на представители на местните общности и групи в неравностойно положение

  ·  Утвърдени партньорства с бизнеса на местно и национално ниво

  ·  Създаден нов модел потребителски ориентирано обучение по предприемачество в екологичния и селския туризъм

  ·  Разработена схема за консултиране на земеделски производители и предприемачи по отношение ОСП на Европейския съюз и нейните механизми за подкрепа

  ·  Разработени над 100 анализи, стратегии и приложни научни разработки

  ·  Обучени над 200 лица в сферата на екологичния и селския туризъм и агро-предприемачеството

  ·  Обучени 1200 фермери и земеделски производители по прилагане на агро-екологичните мерки

  ·  Изградена партньорска мрежа с организации от над 20 страни в Европа, Африка и Азия

  ·  Изградени и поддържани публично-частни партньорства