×

Внимание

JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 205

„Споделяне и разпространение на екологичната отговорност в мултикултурна среда: комуникационни техники за мобилизиране на младежките дейности в областта на изменението на климата“

 

Финансираща програма: Програма „Младежта в действие“ – 3.2 Младежта в света: Сътрудничество с други държави в света, Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA)

Договор №:

2011-3430/001-001
Период на изпълнение: октомври 2012 – септември 2013
Продължителност: 12 месеца
Обща стойност: 124 800 евро, от които 99 840 евро финансова подкрепа
Партньори по проекта:

 

Координатор: Сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище“ (ДАБУ) (България)

ПАРТНЬОРИ:

  • Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej MERITUM (Полша)
  • Kenya Voluntary Development Association (Кения)
  • Tanzania Youth Cultural Exchange Network (Танзания)
  • Rural Women’s Network Nepal (Непал)
  • CESIE (Италия)
Интернет страница на проекта: www.climatechangediaries.com

 

Сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище“ беше водеща организация на консорциума реализирал проекта в периода 2012 - 2013 г.

Основният фокус на проекта е поставен върху изменението на климата и мобилизирането на младите хора. Това е инициатива на 5 организации от 3 континента: 3 европейски НПО (България, Италия и Полша) 2 африкански НПО (Кения и Танзания) и 1 НПО от Южна Азия (Непал).

Основната цел на проекта беше да се изгради капацитета на младежките лидери за разработване, споделяне и изпълнение на инициативи, които повишават осведомеността и мобилизират младите хора в подкрепа на глобалните екологични предизвикателства, както и укрепване на международното партньорство и солидарността в дейностите, изпълнявани от младите хора от Азия, Африка и Европа с цел противодействие на климатичните промени.

Специфични цели

·         Да се повиши осведомеността относно изменението на климата

·         Да изгради капацитета на младежките лидери да се застъпват за солидарността по отношение на климата и да развиват уменията на младежки лидери за екологичен активизъм, мобилизация на младите хора и използване на комуникационни техники в съответствие с спецификите и чувствителността на културата, и чрез насърчаване на използването на мултимедийни ресурси и интерактивни методи на обучение;

·         Да се развият уменията на младежки лидери за прилагане на интерактивни методи на учене в работата с младежта по въпросите на изменението на климата, за повишаване на осведомеността и насърчаване на мобилизацията по отношение на действията, свързани с изменението на климата

·         Да се повиши осведомеността за глобалната солидарност по отношение на климата и дневния ред на ЕС относно изменението на климата, както и за националната и индивидуална отговорност в борбата с климатичните промени;

·         Да насърчава използването на интерактивни комуникации, техники  и мултимедийни средства в младежките действия.

Дейности

·         Провеждане на обучителен курс за обучители и семинари за глобалното изменение на климата

·         Организиране на събития с участието на много хора, като симулационни игри и дейности за повишаване на осведомеността, насочени към младите хора, позволяващи на младежките лидери да работят с местните общности и да получат опит в младежката мобилизация в международна среда;

·         Провеждане на работни срещи за усъвършенстване на уменията за използване на мултимедийни ресурси и интерактивни методи за обучение за пълноценна работа с младежите;

·         Създаване на мрежи на транс-национално ниво, включващи младежките и образователните организации, както и младите хора от Европа, Южна Азия и Африка;

·         Провеждане на семинаролева игра „Международни преговори за изменението на климата “

·         Заснемане и изработване на видео, режисирано от младежите-участници в проекта

Резултати

·         Проведени 2 онлайн обучения и един онлайн семинар, които повишиха осведомеността и подобриха знанията на участниците по въпросите за изменението на климата;

·         Проведени 2 големи големи събития в Найроби, Кения и в Добрич, България, където участниците имаха възможност да се запознаят с политиките за изменението на климата и бяха насърчени не само да предприемат действия срещу него, но и да мотивират колегите си да заемат активна позиция;

·         Проведени 6 местни работилници по заснемане на видео филми и шест местни симулационни игри, организирани от всяка партньорска организация на местно ниво, което допълнително повиши осведомеността по темата в шестте партньорски страни - България, Италия, Полша, Кения, Танзания и Непал.

Допълнително информация за проекта беше разпространена чрез местни медии, уеб-сайт на проекта - www.climatechangediaries.com, социални мрежи, като например Facebook групата на проекта, Facebook страницата на проекта, каналът на проекта в YouTube.

През 12-те месеца на реализацията на проекта в дейностите се включиха общо над 400 младежи, младежки работници и заинтересовани страни. В дейностите са участвали пряко 161 младежи и 26 експерти/обучители от 5 страни.

Чрез изпълнението на проекта организаторите успяха да насърчат гражданската отговорност и активното гражданство на хората и положиха основите на транснационална мрежа от младежки организации от Европа, Африка и Азия.