×

Внимание

JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 205

„Устойчиво развитие на Добруджа чрез Общата селскостопанска политика на Европейския съюз"

Финансираща програма: Осъществен с финансовата подкрепа на Европейската комисия, Генерална Дирекция "Селско стопанство и развитие на селските райони"

Договор №:

AGRI 2010-148
Период на изпълнение: май 2010 - декември 2010
Продължителност: 8 месеца
Обща стойност: 92 718 евро  
Партньори по проекта:

 Сдружение „Маре Нострум” (Румъния)

Интернет страница на проекта:  www.agro-help.eu

Основна цел на информационната кампания беше да провокира обществена дискусия  относно Общата селскостопанска политика (ОПС) в България и Румъния като възможност и система, изградена от ЕС, с цел да подпомогне устойчивото развитие в селските райони и опазването на биоразнообразието. Кампанията беше насочена към популяризиране на мерките свързани с агроекологията в трансграничния регион България-Румъния.

 Специфични цели:

 Ø  Популяризирането на европейския модел на развитие на селското стопанство и окaзване на помощ за по-доброто му разбиране;

 Ø  Информиране на фермерите и други заинтересовани лица, ангажирани в селското стопанство, относно Общата селскостопанска политика и възможностите, които тя предоставя;

 Ø  Повишаване на общата запознатост на обществото с проблемите и целите на тази политика.

 Дейности:

 ·         Създаване на информационен портал на български и румънски език;

 ·         Разработване и разпространение на информационни бюлетини;

 ·         Разработване и разпространение на информационни пакети за фермерите;

 ·         Организиране и провеждане на информационни семинари и консултации по агро-екологични теми в България и Румъния;

 ·         Организиране на международна конференция;

 ·         Публикации в медиите.

 Постигнати резултати:

 ü  проведени серия от обучения и информационни срещи за земеделски производители и други заинтересовани страни;

 ü  издадени и разпространени безплатно информационни и обучителни материали, чиято цел ще е да запознаят и обучат земеделските производители в четири основни направления - биологично земеделие, намалаване на биогеното замърсяване на водите, производство на енергия от земеделска продукция и развитие на еко и селски туризъм

 ü   създаден информационен интернет портал на три езика - български, румънски и английски език.

 ü  проведени множеството фокус-семинари в България и Румъния, целящи да разпространят информация относно Общата селскостопанска политика, възможностите за финансиране на проекти от селскостопанска тематика, добрите селскостопански практики в Добруджа, екологичния и селски туризъм, видовете наторявания, генно-модифицираните продукти и много други.

ü Проведени пътуващи семинари, предоставящи лични консултации на производителите от водещи експерти в сферата на агро-екологичното селско стопанство.