×

Внимание

JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 205

„Публично-частното партньорство - гаранция за прозрачност в местното самоуправление на община Каолиново“

Финансираща програма: 2004 Развитие на гражданското общество“, финансирана от Министерство на финансите

Договор №:

СSDP–Lot 3.1-084
Период на изпълнение: декември 2006 г. – юни 2007 г.
Продължителност: 7 месеца
Обща стойност: 16 662 лева
Партньори по проекта: Община Каолиново

Цели на проекта:

·         Оказване подкрепа за развитие на гражданското общество в малките общини като Каолиново;

·         Развитие и прилагане на превантивни мерки срещу вредното влияние на корупцията при възлагане на обществени поръчки;

·         Приучаване на участващите в изпълнението на обществените поръчки да се въздържат от даването на подкупи. 

Целеви групи:

·         Неправителствените организации в община Каолиново – да бъдат привлечени в гражданска коалиция;

·         Общинската администрация  - да бъде включена в обучението;

·         Медиите - да бъдат обучавани да упражняват медиен контрол;

·         Бизнеса и компаниите като потенциални участници в обществени поръчки;

·         Заинтересовани граждани и особено малцинствата.

Дейности:

·         Установяване на коалиция от бизнес организации, неправителствени организации и заинтересувани граждани, предимно с малцинствен произход.

·         Подготовка на професионален антикорупционен образователен пакет;

·         Прилагане на инструменти за повишаване на достъпа до информация и гражданското участие;

·         Изработване на инструментариум за мониторинг и контрол на договарящите (общинския съвет) и изпълнителите (бизнес средите);

·         Използване на инструменти за увеличаване на прозрачността чрез институционални реформи.

Резултати:

·         Подобрена прозрачност на местно ниво;

·         Повишена информираност на гражданите и бизнеса за процедурите по възлагане и изпълнение на обществени поръчки;

·         Проведено обучение на медиите и потребителите в областите „Достъп до информация“ и „Публично участие“;

·         Постигане на публичен дебат и подобрено законово разбиране на достъпа до информация;

·         Повишаване на отговорността, гражданския ангажимент и засилване на гражданското самосъзнание.