×

Внимание

JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 205

„Екологичният и селски туризъм – алтернатива за заетост в област Добрич и община Антоново“

Финансираща програма:

Програма ФАР към ЕС чрез МТСП, Бюджетна линия BG 2003/004-937.11.01 “Алтернативна заетост”

Договор №:

BG2003/004-937.11.01–1.004
Период на изпълнение: април 2006 г. – февруари 2007 г.
Продължителност: 11 месеца
Обща стойност: 92 334 лв.
Партньори по проекта:

ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА:

  • СНЦ “Добруджанско аграрно и бизнес училище” – гр. Добрич (водеща организация)
  • Международен колеж ООД - гр. Добрич (партньор по проекта)

 ЧЛЕНОВЕ НА КОНСОРЦИУМА:

  • Висше училище по мениджмънт – гр. Варна
  • Счетоводна къща ИнтерООД – гр. Варна
  • СНЦ “Международен институт по мениджмънт” – гр. Варна
  • Община Антоново – асоцииран партньор

 

Проектът имаше за цел да насочи вниманието към един толкова перспективен отрасъл, какъвто е алтернативният туризъм. Предвидените дейности обхванаха две основни групи хора - безработни, които да успеят да намерят своята реализация и представители на малкия и среден бизнес, които вече работят в тази ниша, но имат нужда от подобряване на мениджърските си умения, от нови идеи, или консултации.

Цели на проекта:

·         Увеличаване на възможностите за заетост в алтернативния туризъм чрез обучение с практики и консултиране за безработни специалисти регистрирани в Дирекциите „Бюро по труда“ от област Добрич и област Търговище – община Антоново;

·         Повишаване квалификацията на заетост в сферата на еко- и селския туризъм;
Създаване на устойчива среда, стимулираща иновациите в североизточния район на планиране чрез развитие и подобряване на регионалната иновационна политика в областта;

·         Разкриване на нови работни места;

·         Създаване на нов модел потребителски ориентирано обучение по предприемачество в селския и еко – туризъм. 

Целеви групи на проекта:

·         60 безработни лица, регистрирани в Дирекциите “Бюро по труда” към общините  Добрич – град и Добричка,   Каварна, Шабла и  Омуртаг - филиал Антоново. Това са лица с подходящо  средно или  висше образование и интереси в областта на предприемачеството в еко и селския туризъм;

·         собственици на малки хотели и къщи за гости;

·         лица, заети в екотуристически обекти и обекти, развиващи селски туризъм;

·         лица,  заети в управлението на защитени територии и природни обекти.

Основни дейности:

·         Разработка на нов учебен план за квалификационен курс  “Предприемачество в селския и екологичен туризъм. Организация на малкия хотел (къща за гости) в екотуристически обекти”;

·         Провеждане на 3 обучителни курса с продължителност 132 часа, организирани на модулен принцип в 3 относително самостоятелни модула: „Общо предприемачество”, „Екотуризъм”,  „Селски туризъм”;

·         Провеждане на 3 семинара с участието на представители на общинската администрация, НПО и заети в екотуризма;

·         Подготовка за лицензиране на нова специалност “Селски туризъм”;

·         Учредяване на Асоциация на заетите в еко- и селски туризъм.

Постигнати резултати:

·         Разработен нов учебен план за квалификационен курс „Предприемачество в селския и екологичен туризъм. Организация на малкия хотел в еко- туристически обекти“;

·         В рамките на проекта са обучени 60  безработни лица от градовете Антоново, Добрич и Каварна;

·         Разработени и отпечатани 70 бр. учебни помагала „Стандарти за обслужване на обекти на еко и селския туризъм“ и 500 бр. дипляни, представящи проекта;

·         Извършено консултиране на целевата група при разработване на проектни предложения за финансиране на стартиращия/съществуващия бизнес от национални и международни донорски програми;

·         Създаден и разпространен учебен филм, представящ добрите практики и обектите на еко и селския туризъм;

·         Учредена нова асоциация на заетите в еко- и селски туризъм в Добруджа - „Асоциация за подпомагане на екологичния и селския туризъм“ (АПЕСТ);

·         Подготвен пакет документи за лицензиране на нова специалност „Селски туризъм“;

·        Проведени 3 обучителни семинара за заети в алтернативния туризъм и редица други дейности в помощ на създаване на работни места в сектора.