Приключи пилотното обучение за готвачи, хлебари и сервитьори на професионални кадри в кулинарния сектор от Румъния

29 Ноември 2018 News 148 Views
Rate this item
(0 votes)

Целта на обучението е румънските участници в транс-граничния курс да усвоят на практика спецификите за приготвяне на типични за българската национална кухня ястия, хлебни изделия и начини на сервиране. Обучението на готвачите и хлебарите се проведе в новосъздадената учебна кухня в сградата на Висше училище по мениджмънт и в ресторанта към нея. До 13 декември 2018 г ще продължи обучението в Констанца на българските обучаеми, които аналогично на румънските си колеги, в рамките на 4 дни се запознават със спецификите за приготвяне на традиционни ястия от румънската кухня,  хлебни изделия и техники на сервиране.

Обучението е съвместна инициатива на Сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище“ и  Сдружение „Изберете вашата професия“ – Център за професионално обучение – Констанца.

Целта на пилотното обучение е да се тества възможността за обмен на професионални кадри в кулинарния сектор в трансг-раничния регион Констанца – Добрич, насочена към постигане на устойчива трудова мобилност.

Обучението се осъществява в рамките на проект „Интегрирани решения за заетост в кулинарните изкуства и ресторантьорския сектор за квалифициран и приобщаващ българо-румънски трансграничен регион“ (ИКАРУС), ROBG-192. Проектът се реализира по програма INTERREG V-A  Румъния – България, Приоритетна ос 4: Квалифициран и приобщен регион. Основната цел на проекта е да се улесни трудовата мобилност в ресторантьорския/кулинарния бизнес чрез общи услуги за изграждане на умения и подкрепа в транс-граничния регион.

За повече информация може да посетите интернет страницата на проекта.