ДАБУ организира трансгранична борса „Кариер Експо“ по проект ИКАРУС

24 Март 2019 News 158 Views
Rate this item
(0 votes)

Сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище“ (ДАБУ) ще проведе Трансгранична борса „Кариер Експо“ на 28 март 2019 г. от 10,30 часа в зала 203 на Висше училище по мениджмънт, гр. Добрич.

Събитието е насочено към стимулиране на мобилната заетост в региона Румъния - България. „Кариер Експо“ ще предостави възможност на всички желаещи да се включат в тренировъчен модул, в който ще бъдат засегнати темите за пазара на труда, изискванията на работодателите към професионалните умения на служителите и работниците, най-търсените меки умения и др.

Събитието се осъществява в рамките на проект „Интегрирани решения за заетост в кулинарните изкуства и ресторантьорския сектор за квалифициран и приобщаващ българо-румънски трансграничен регион“ (ИКАРУС), който е съвместна инициатива със Сдружение „Изберете вашата професия“ – Център за професионално обучение – Констанца, Румъния. Проектът се реализира по програма INTERREG V-A  Румъния – България, Приоритетна ос 4: Квалифициран и приобщен регион. Основната цел на проекта е да се улесни трудовата мобилност в ресторантьорския/кулинарния бизнес чрез общи услуги за изграждане на умения и подкрепа в Трансграничния регион.

За повече информация може да посетите интернет страницата на проекта.