Обучение - Оценка на меките умения и подкрепа на трудовата мобилност в ресторантьорския и кулинарния бизнес в Трансграничния регион

08 Ноември 2018 News 176 Views
Rate this item
(0 votes)

 

През периода 15 – 16 ноември и 22 – 23 ноември 2018 г. Сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище“ (ДАБУ) организира обучение на тема “Оценка на меките умения и подкрепа на трудовата мобилност в ресторантьорския и кулинарния бизнес в Трансграничния регион“.

Участие в обучението взеха 25 учители от Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов“ Добрич, ЧОУ „Мария Монтесори“ - Добрич и ЧПГТП „Райко Цончев“ Добрич.

Целта на обучението е да ориентира учителите какви допълнителни умения, извън професионалните, са необходими за успешна реализация в кулинарния и ресторантьорския сектор.

В рамките на четири дни участниците усвоиха умения, необходими за пазара на труда в транс-граничния регион Румъния - България.

За повече информация може да посетите интернет страницата на проекта.