Готвачи от Румъния се учиха да приготвят български ястия в Добрич

16 Ноември 2018 News 158 Views
Rate this item
(0 votes)

15 готвачи от Румъния взеха участие в курс по готварство за българска кухня в Добрич. Обучението беше проведено в новосъздадената учебна кухня в сградата на Висше училище по мениджмънт /ВУМ/. Румънските готвачи се научиха  да приготвят ястия, характерни за нашата национална кухня и специфични за региона на Южна Добруджа.
Обучението беше организирано от Сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище“ в партньорство със  Сдружение „Изберете вашата професия“ – Център за професионално обучение – Констанца.

На 19 ноември в Добрич ще пристигне група от хлебари, които ще се учат да приготвят български питки, баници и добруджански закуски.
Целта на пилотното обучение е да се тества възможността за обмен на професионални кадри в кулинарния сектор в трансграничния регион Констанца – Добрич, в посока постигане на устойчива трудова мобилност.

Обучението се извършва в рамките на проект по програма INTERREG V-A  Румъния - България.Основната цел на проекта е да се улесни трудовата мобилност в ресторантьорския и кулинарния бизнес чрез общи услуги за изграждане на умения и подкрепа в Трансграничния регион.

За повече информация може да посетите интернет страницата на проекта.