Приключи курсът за обучение на румънци по част от професия сервитьор-барман

28 Ноември 2018 News 189 Views
Rate this item
(0 votes)

14 сервитьори от Румъния взеха участие в курс по сервиране в Добрич. Обучението беше проведено в новосъздадения учебен център в сградата на Висше училище по мениджмънт. Румънските сервитьори се научиха на различни видове сервиране, които се използват в България, в съответствие с особеностите на географския регион и спецификата на обслужването в рамките на заведение или мероприятие. Обучението беше организирано от Сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище“ в партньорство със  Сдружение „Изберете вашата професия“ – Център за професионално обучение – Констанца.

В периода 26.11 - 29.11.2018 г . е ред на българските обучаеми да се започнат курса за готвачи и да посетят северната ни съседка, където в град Констанца ще бъдат посрещнати от майсторите на румънската кулинария, които ще им предадат своя опит и знания.

Целта на пилотното обучение е да се тества възможността за обмен на професионални кадри в кулинарния сектор в трансграничния регион Констанца – Добрич в посока постигане на устойчива трудова мобилност.

Обучението се извършва в рамките на проект „Интегрирани решения за заетост в кулинарните изкуства и ресторантьорския сектор за квалифициран и приобщаващ българо-румънски трансграничен регион“ (ИКАРУС), RoBg-192. Проектът се реализира по програма INTERREG V-A  Румъния – България, Приоритетна ос 4: Квалифициран и приобщен регион. Основната цел на проекта е да се улесни трудовата мобилност в ресторантьорския/кулинарния бизнес чрез общи услуги за изграждане на умения и подкрепа в Трансграничния регион.

За повече информация може да посетите интернет страницата на проекта.