×

Внимание

JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 205

Професия "Хлебар-сладкар"

 

Специалности „Производство на хляб и хлебни изделия“ и "Производство на сладкарски изделия"

 

 

Професия: Хрлебар-сладкар, код 541030

Специалност:

Производство на хляб и хлебни изделия, код 5410301

Специалност:

Производство на сладкарски изделия, код 5410302
Продължителност на обучението:  
Степен на професионална квалификация: II степен на професионална квалификация
Форма на обучение: дневна, вечерна
Учебни бази: Добрич, Варна
Преподаватели:  

 

Обучението в професия „Хлебар-сладкар“ дава възможност за придобиване на знания и умения свързани със следните дисциплини:

-  спазване и прилагане на  правилата за здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда;

- суровини и материали в производството на хляб, хлебни и сладкарски изделия

-  технология на приготвяне на хлебни и сладкарски изделия

-  приложна декорация и приготвяне на сладкарски десерти