Център за професионално обучение отваря врати към ДАБУ

25 Ноември 2018 News 189 Views
Rate this item
(0 votes)

Уважаеми приятели,

Имаме удоволствието да Ви уведомим, че от  21.11.2018 г. Сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище“ получи Лиценз от Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет на Република България за създаване на Центърът за професионално обучение (ЦПО) към ДАБУ.

Центърът ще извършва и удостоверява професионално обучение по 10 професии и 15 специалности, сред които:

 

Професия

Код на професия по СППОО

Специалност

Код на специалност по СППОО

Степен на професионална квалификация

Графичен дизайнер

213070

Графичен дизайн

2130701

трета

Програмист

481010

Програмно осигуряване

4810101

втора

Организатор Интернет приложения

482040

Електронна търговия

4820401

трета

Хлебар - сладкар

541030

Производство на хляб и хлебни изделия

5410301

втора

Производство на сладкарски изделия

5410302

втора

Фермер

621060

Земеделец

6210601

втора

Производител на селскостопанска продукция

6210602

трета

Агроеколог

621140

Агроекология

6211401

трета

Ресторантьор

811060

Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

8110602

трета

Кетъринг

8110603

трета

Готвач

811070

Производство на кулинарни изделия и напитки

8110701

втора

Сервитьор-барман

811080

Обслужване на заведения в обществено хранене

8110801

втора

Работник в заведенията за хранене и развлечения

811090

Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения

8110901

първа

Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения

8110902

първа

Възможностите за обучение включват:

 Професионално обучение:

Вариант 1: Професионално обучение за придобиване на професия/специалност. 

Обучението е с входящо ниво и с продължителност, съобразена с утвърдените от НАПОО програми за обучение. След успешно издържани държавни изпити по теория и практика обучението завършва с издаване на Свидетелство за професионална квалификация, признато в България и в страните от Европейския съюз.

Вариант 2: Обучение по част от професия „част от професия“

Обучение по част от професия “Част от професия” е обособена трудова дейност в рамките на една професия, за която може да се организира професионално обучение. Обучението е съобразено с възможностите на работодателя или на индивидуалния участник и завършва с изпити по теория и практика на професията и издаване на Удостоверение за професионално обучение.

Обучения по ключови компетенции

Краткосрочни курсове и други обучения по заявка на работодател (фирмени, групови, индивидуали и др.)

За повече информация и записвания посетете секцията на ЦПО към ДАБУ.